Shēnméngjì 21:3

3 Kàn nǎ chéng lí beì shā de rén zuìjìn , nà chéng de zhǎnglǎo jiù yào cóng niú qún zhōng qǔ yī zhǐ wèicéng gēngdì , wèicéng fù è de mǔ niúdú ,