Shēnméngjì 22:17

17 Xìn kǒu shuō tā , shuō , wǒ jiàn nǐde nǚér méiyǒu zhēn jié de píngjù . qíshí zhè jiù shì wǒ nǚér zhēn jié de píngjù . fùmǔ jiù bǎ nà bù pù zaì bĕn chéng de zhǎnglǎo miànqián .