Shēnméngjì 22:19

19 Bìng yào fá tā yī bǎi/bó Shĕkèlè yínzi , gĕi nǚzi de fùqin , yīnwei tā jiāng chǒu míngjiā zaì Yǐsèliè de yī gè chǔnǚ shēnshang . nǚzi réng zuò tāde qì , zhōng shēn bùkĕ xiū tā .