Shēnméngjì 22:9

9 Bùkĕ bǎ liǎngyàng zhǒngzǐ zhòng zaì nǐde pútaóyuán lǐ , miǎndé nǐ sǎzhǒng suǒ jié de hé pútaóyuán de guǒzi dōu yào chōng gōng .