Shēnméngjì 23:18

18 Chāngjì suǒ de de qián , huò luán tóng ( yuánwén zuò gǒu ) suǒ de de jià , nǐ bùkĕ daì rù Yēhéhuá nǐ shén de diàn hái yuàn , yīnwei zhè liǎngyàng dōu shì Yēhéhuá nǐ shén suǒ zēngwù de .