Shēnméngjì 23:21

21 Nǐ xiàng Yēhéhuá nǐde shén xǔyuàn , chánghuán bùkĕ chíyán . yīnwei Yēhéhuá nǐde shén bìdéng xiàng nǐ zhuī tǎo , nǐ bú chánghuán jiù yǒu zuì .