Shēnméngjì 23:5

5 Ránér Yēhéhuá nǐde shén bú kĕn tīng cóng Bālán , què shǐ nà zhòuzǔ de yányǔ biàn wéi zhùfú de huà , yīnwei Yēhéhuá nǐde shén aì nǐ .