Shēnméngjì 24:1

1 Rén ruò qǔ qì yǐhòu , jiàn tā yǒu shénme bú hélǐ de shì , bú xǐyuè tā , jiù kĕyǐ xiĕ xiū shū jiāo zaì tā shǒu zhōng , dǎfa tā líkāi fú jia .