Shēnméngjì 24:7

7 Ruò yùjiàn rén guǎi daì Yǐsèliè zhōng de yī gè dìxiōng , dàng núcai daì tā , huò shì maì le tā , nà guǎi daì rén de jiù bì zhìsǐ . zhèyàng , biàn jiāng nà è cóng nǐmen zhōngjiān chúdiào .