Shēnméngjì 25:11

11 Ruò yǒu èr rén zhēngdòu , zhè rén de qī jìn qián lái , yào jiù tā zhàngfu tuōlí nà dá tā zhàngfu zhī rén de shǒu , zhuāzhù nà rén de xiàtǐ ,