Shēnméngjì 26:15

15 Qiú nǐ cóng tiān shàng , nǐde shèng suǒ chuí kàn , cì fú gĕi nǐde bǎixìng Yǐsèliè yǔ nǐ suǒ cìgĕi wǒmen de dì , jiù shì nǐ xiàng wǒmen lièzǔ qǐshì cì wǒmen liú nǎi yǔ mì zhī dì .