7 Yúshì wǒmen āi qiú Yēhéhuá wǒmen lièzǔ de shén , Yēhéhuá tīngjian wǒmen de shēngyīn , kànjian wǒmen suǒ shòu de kùnkǔ , laólù , qīyē ,