Shēnméngjì 29:22

22 Nǐmen de hòudaì , jiù shì yǐhòu xīngqǐ lái de zǐsūn , hé yuǎnfāng lái de waìrén , kànjian zhè dì de zāiyāng , bìng Yēhéhuá suǒ jiàng yǔ zhè dì de jíbìng ,