Shēnméngjì 30:20

20 Qiĕ aì Yēhéhuá nǐde shén , tīng cóng tāde huà , zhuān kào tā . yīnwei tā shì nǐde shēngmìng , nǐde rìzi chángjiǔ yĕ zaìhu tā . zhèyàng , nǐ jiù kĕyǐ zaì Yēhéhuá xiàng nǐ lièzǔ Yàbólāhǎn , Yǐsā , Yǎgè qǐshì yīngxǔ suǒ cì de dì shàng jūzhù .