Shēnméngjì 31:13

13 Yĕ shǐ tāmen wèicéng xiǎodé zhè lǜfǎ de érnǚ déyǐ tīngjian , xuéxí jìngwèi Yēhéhuá nǐmen de shén , zaì nǐmen guō Yuēdànhé yào de wéi yè zhī dì , cún huó de rìzi , chángcháng zhèyàng xíng .