Shēnméngjì 31:14

14 Yēhéhuá duì Móxī shuō , nǐde sǐ qī línjìn le . yào zhào Yuēshūyà lái , nǐmen èr rén zhàn zaì huì mù lǐ , wǒ hǎo zhǔfu tā . yúshì Móxī hé Yuēshūyà qù zhàn zaì huì mù lǐ .