Shēnméngjì 32:22

22 Yīnwei zaì wǒ nù zhōng yǒu huǒshào qǐ , zhí shāo dào jí shēn de yīnjiān , bǎ dì hé dì de chūchǎn jìn dōu fùnshāo , shān de gēnjī yĕ shāo zhe le .