43 Nǐmen waìbāngrén dàng yǔ zhǔ de bǎixìng yītóng huānhū . yīn tā yào shēn tā púrén liúxuè de yuān , bàoyìng tāde dírén , jiéjìng tāde dì , jiùshú tāde bǎixìng .