Shēnméngjì 32:49

49 Nǐ shàng zhè yà bā lín shān zhōng de ní bō shān qù , zaì Móyē dì yǔ Yēlìgē xiāngduì , guānkàn wǒ suǒ yào cìgĕi Yǐsèliè rén wéi yè de Jiānán dì .