Shēnméngjì 4:43

43 Wéi Liúbiàn rén fēn déng kuàngyĕ píngyuán de bǐ xī . wéi Jiādé rén fēn déng Jīliè de lā mò . wéi Mǎnáxī rén fēn déng Bāshān de gē lán .