Shēnméngjì 5:22

22 Zhèxie huà shì Yēhéhuá zaì shān shàng , cóng huǒ zhōng , yún zhōng , yōuàn zhōng , dàshēng xiǎoyù nǐmen quánhuì zhòng de . cǐ waì bìng méiyǒu tiān biéde huà . tā jiù bǎ zhè huà xiĕ zaì liǎng kuaì shí bǎn shàng , jiāo gĕi wǒ le .