Shēnméngjì 5:33

33 Yēhéhuá nǐmen shén suǒ fēnfu nǐmen xíng de , nǐmen dōu yào qù xíng , shǐ nǐmen kĕyǐ cún huó de fú , bìng shǐ nǐmen de rìzi zaì suǒ yào chéngshòu de dì shàng déyǐ chángjiǔ .