Shēnméngjì 6:10

10 Yēhéhuá nǐde shén lǐng nǐ jìn tā xiàng nǐ lièzǔ Yàbólāhǎn , Yǐsā , Yǎgè qǐshì yīngxǔ gĕi nǐde dì . nàli yǒu chéngyì , yòu dà yòu mĕi , fēi nǐ suǒ jiànzào de .