Shēnméngjì 6:11

11 Yǒu fángwū , zhuāng mǎn gèyàng mĕi wù , fēi nǐ suǒ zhuāng mǎn de . yǒu zaó chéng de shuǐjǐng , fēi nǐ suǒ zuò chéng de . hái yǒu pútaóyuán , gǎnlǎn yuán , fēi nǐ suǒ zāizhòng de . nǐ chī le érqiĕ bǎozú .