Shēnméngjì 8:15

15 Yǐn nǐ jīngguò nà dà ér kĕpà de kuàngyĕ , nàli yǒu huǒ shé , xiēzi , gān hàn wú shuǐ zhī dì . tā céng wéi nǐ shǐ shuǐ cóng jiānyìng de pánshí zhōng liú chūlai ,