Shēnméngjì 8:18

18 Nǐ yào jìniàn Yēhéhuá nǐde shén , yīnwei de huò cái de lìliang shì tā gĕi nǐde , wéi yào jiāndéng tā xiàng nǐ lièzǔ qǐshì suǒ lì de yuē , xiàng jīnrì yíyàng .