Shēnméngjì 9:1

1 Yǐsèliè a , nǐ dàng tīng . nǐ jīnrì yào guō Yuēdànhé , jìn qù gǎn chū bǐ nǐ qiǎng dà de guó mín , de zhe guǎngdà jiāngù , gāo de dǐng tiān de chéngyì .