Shēnméngjì 9:18

18 Yīn nǐmen suǒ fàn de yīqiè zuì , xíng le Yēhéhuá yǎn zhōng kàn wéi è de shì , rĕ tā fānù , wǒ jiù xiàng cóng qián fǔfú zaì Yēhéhuá miànqián sì shí zhòuyè , méiyǒu chī fàn , yĕ méiyǒu hē shuǐ .