Shìshījì 11:24

24 Nǐde shén jī mò suǒ cì nǐde dì nǐ bú shì dé wèi yè ma . Yēhéhuá wǒmen de shén zaì wǒmen miànqián suǒ gǎn chū de rén , wǒmen jiù dé tāde dì .