12 Shènglíng fēnfu wǒ hé tāmen tóng qù , búyào yíhuò . ( huò zuò búyào fēnbié dĕng leì ) tóng zhe wǒ qù de , hái yǒu zhè liù wèi dìxiōng . wǒmen dōu jìn le nà rén de jiā .