7 Hǎo jiào wǒmen yīn tāde ēn de chēngwèi yì , kĕyǐ píng zhe yǒngshēng de pànwàng chéngwéi hòusì . ( huò zuò kĕyǐ píng zhe pànwàng chéngshòu yǒngshēng ) .