8 Zhè huà shì kĕ xìn de , wǒ yĕ yuàn nǐ bǎ zhèxie shì , qiè qiè shí shí de jiǎng míng , shǐ nàxiē yǐ xìn shén de rén , liú xīn zuò zhèng jīng shì yè . ( huò zuò liú xīn xíng shàn ) zhè dōu shì mĕi shì , bìngqiĕ yǔ rén yǒu yì .