5 Suǒyǒude tiānshǐ , shén cónglái duì nà yī ge shuō , nǐ shì wǒde érzi , wǒ jīnrì shēng nǐ . yòu zhǐ zhe nà yī ge shuō , wǒ yào zuò tāde fù , tā yào zuò wǒde zǐ .