4 Yuàn nǐ xīyǐn wǒ , wǒmen jiù kuaì pǎo gēnsuí nǐ . wáng daì wǒ jìn le neì shì , wǒmen bì yīn nǐ huānxǐ kuaìlè . wǒmen yào chēngzàn nǐde aì qíng , shèngsì chēngzàn mĕi jiǔ . tāmen aì nǐ shì lǐ suǒ dāngrán de .