17 Wǒde liáng rén nǎ , qiú nǐ dĕng dào tiān qǐ liáng fēng , rì yǐng fēi qù de shíhou , nǐ yào zhuǎn huí , hǎoxiàng líng yáng , huò xiàng xiǎo lù zaì bǐ tè shān shang .