9 Wǒde gēzi , wǒde wánquán rén , zhǐyǒu zhè yī ge shì tā mǔqin dú shēng de . shì shēng yǎng tā zhĕ suǒ bǎo aì de . zhòng nǚzi jiàn le , jiù chēng tā yǒu fú . wáng hòu fēi pín jiàn le , yĕ zànmĕi tā .