12 Rĕnshòu shìtan de rén shì yǒu fú de . yīnwei tā jīngguò shìyàn yǐhòu , bì dé shēngmìng de guānmiǎn , zhè shì zhǔ yīngxǔ gĕi nàxiē aì tā zhī rén de .