24 Wǒ yòu xiǎoyù nǐmen , zhìyú jìsī , Lìwèi rén , gē chàng de , shǒu mén de , hé ní tí níng , bìng zaì shén diàn dāng chāi de rén , bùkĕ jiào tāmen jìn gòng , jiāo kè , nà shuì .