3 Yóudà rén Mòdǐgǎi zuò Yàhāsuílǔ wáng de zǎixiàng , zaì Yóudà rén zhōng wéi dà , dé tā zhòng dìxiōng de xǐyuè , wèi bĕn zú de rén qiú hǎo chù , xiàng tāmen shuō hépíng de huà .