YuēShūyàjì 1:14

14 Nǐmen de qīzi , háizi , hé shēngchù dōu kĕyǐ liú zaì Yuēdànhé dōng , Móxī suǒ gĕi nǐmen de dì . dàn nǐmen zhōngjiān yīqiè dà néng de yǒng shì dōu yào daì zhe bīngqì zaì nǐmen de dìxiōng qiánmian guō qù , bāngzhu tāmen ,