YuēShūyàjì 1:15

15 Dĕng dào Yēhéhuá shǐ nǐmen de dìxiōng xiàng nǐmen yíyàng de xiǎng píngān , bìngqiĕ de zhe Yēhéhuá nǐmen shén suǒ cì tāmen wéi yè zhī dì , nàshí cái kĕyǐ huí nǐmen suǒ de zhī dì , chéngshòu wéi yè , jiù shì Yēhéhuá de púrén Móxī zaì Yuēdànhé dōng , xiàng rì chū zhī dì suǒ gĕi nǐmen de .