YuēShūyàjì 24:32

32 Yǐsèliè rén cóng Āijí suǒ daì lái Yūesè de háigǔ , zàng mán zaì Shìjiàn , jiù shì zaì Yǎgè cóng qián yòng yī bái kuaì yínzi xiàng Shìjiàn de fùqin , Hāmā de zǐsūn suǒ mǎi de nà kuaì dì lǐ . zhè jiù zuò le Yūesè zǐsūn de chǎnyè .