2 Chronicles 11:6

6 He rebuilt Bethlehem, Etam, Tekoa,