33 `Azmavet the Baharumite, Elyachba the Sha`alvonite,