27 Avi-Ezer the `Antotite, Mevunnai the Hushatite,