31 Avi-Alvon the `Arvati, `Azmavet the Barchumite,