Génesis 4:18

18 Y a Enoc nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice