13 Mizraim zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die Naphthuhiter,