25 to Azeni, the family of the Azenites; to Addi, the family of the Addites: