31 From the family of Harim: Eliezer, Ishijah, Malkijah, Shemaiah, Shimeon,